Qurilmalar va uskunalarni sotib olish uchun tender e'lon qilindi.