Biz yakuniy moliyaviy hisobotlarni tekshirish uchun kompaniya qidirmoqdamiz. (Submission of the Report of Factual Findings on the Final Financial Report – Type II)

thumb

Biz yakuniy moliyaviy hisobotlarni tekshirish uchun kompaniya qidirmoqdamiz. (Submission of the Report of Factual Findings on the Final Financial Report – Type II)

Shartlari:
Auditorning vazifasi faktik xulosalar to'g'risida hisobot berish va yakuniy moliyaviy hisobotda e'lon qilingan xarajatlarning grant shartnomasi/qarorining qoidalariga muvofiqligi to'g'risida mustaqil fikrni shakllantirishdan iborat. Shu nuqtai nazardan, Agentlik amalga oshirilishi kerak bo'lgan tartib-qoidalarni batafsil ko'rsatishi va auditor ushbu protseduralarni bajarish natijasida kuzatilgan faktik xulosalar, shu jumladan xarajatlar va istisnolar to'g'risida hisobot berishi juda muhimdir.

 

Komment qoldirish