Uskunalar va qurilmalarni sotib olish uchun tender.