Attention, tender!

2020 yil 29 iyulda e’lon qilingan tenderda qo’shimcha uskunalar uchun etarli takliflar olinmadi. Shu sababli qo’shimcha uskunalar uchun tender muddati uzaytirilmoqda.
Tijorat takliflari ingliz tilida elektron pochta orqali spacecom.tender@gmail.com elektron manziliga 2010 yil 02.10 dan (Toshkent shahrida mahalliy vaqt bilan soat 18:00) kechiktirmasdan yuborilishi kerak.

В объявленном 29.07.2020 тендере на дополнительное оборудование поступило недостаточно предложений. По этой причине тендер на дополнительное оборудование продлевается.
Тендерные предложения должны быть представлены на английском языке по электронной почте на адрес spacecom.tender@gmail.com не позднее 02.10.2020 (18:00 по местному времени Ташкента).

In the tender announced on 29.07.2020 for Additional Equipment have been received not enough proposals. For this reason, Tender for Additional Equipment is extended.
Tenders should be submitted in English by Email to spacecom.tender@gmail.com not later than 02.10.2020 (18:00 Tashkent local time).